ฟองน้ำในห้องครัวอันตรายกว่าที่คิด

ในชีวิตประจำวันของเรานั้น รอบๆตัวของเรามีเชื่อโรค จุลินทรีย์  แบคทีเรียอยู่ตามสิ่งของต่างๆ แต่สิ่งที่กลับเป็นอันตรายสุดๆ นั้นก็คือสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆนั้นก็คือฟองน้ำล้างจานที่มีเชื้อโรคมากมาย ทั้งอาหารที่เป็นพิษ และปริมาณจุลินทรีย์ รวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค ซึ่งอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ เป็นต้น

 จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆที่สะสมกันในฟองน้ำนั้น เกิดมาจากการขาดการรักษาความสะอาดและไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานชนิดป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

 แต่ก็มีแนวทางการป้องกันและการกำจัดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆ สามารถที่จะทำได้หลายวิธีได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.ใช้น้ำยาล้างจานที่กำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ และหลังจากใช้ฟองน้ำเสร็จแล้วก็ต้องล้างฟองน้ำให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งอยู่เสมอ

2.เอาฟองน้ำไปแช่ในน้ำร้อน เสร็จแล้วเอามาผึ่งแดดให้แห้งซัก 2-3 ชั่วโมง

3.เปลี่ยนฟองน้ำให้บ่อยๆอยู่เสอม